Izba Regionalna

Przynależymy do Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej, działającej na terenie Wejherowa, zrzeszającej podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i handlu. Terenem działalności Izby jest województwo pomorskie. Izba aktualnie zrzesza około 50 podmiotów gospodarczych z Wejherowa i okolic, zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników i w dniu 27 listopada 2003 roku została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej.