Wykonaliśmy kompleksową modernizację pomieszczeń w budynku Ca2 – parter część niska – strona północno – wschodnia – zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez Generalnego Projektanta Wolski & Partners Architekci „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CA2 – parter – strona północno-wschodnia na potrzeby biur Trading Office i Optymalizacji”.

Ponadto wykonano szereg robót branży budowlanej w modernizowanych na potrzeby Biura Zarządzania Marką pomieszczeniach na 2 piętrze budynku Ca1”

 

Ze względu na zapisy w umowie nie możemy udostępnić na stronie internetowej zdjęć z realizacji.