Firma Madera Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na zlecenie Grupy Lotos S. A. na przełomie lutego i marca 2010 r. wykonała prace związane z modernizacją zagęszczacza szlamu na terenie wydziału wodnego. Przedmiotem remontu był żelbetowy zbiornik o średnicy wewnętrznej 10m, wysokości 5,7m z żelbetowym pomostem górnym o szerokości 2 m. Zbiornik został wyłączony z eksploatacji w 1976 r.

W celu dostosowania budynku zagęszczacza do nowych potrzeb technologicznych prace remontowe składały się z robót demontażowych i rozbiórkowych oraz robót modernizacyjnych.
Prace przebiegały w bardzo trudnych warunkach pogodowych, ale mimo to zostały zrealizowane terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową oraz bieżącymi ustaleniami.

Ze względu na zapisy w umowie nie możemy udostępnić na stronie internetowej zdjęć z realizacji.