Wykonaliśmy prace murarskie i żelbetowe w celu adaptacji piętra budynku produkcyjno-magazynowego dla potrzeb rekreacji i gastronomii. Wymurowaliśmy ściany o fantazyjnych kształtach oraz wykonaliśmy murki żelbetowe w obrębie których powstaną m.in. kaskady wodne i restauracja.

Galeria